Termeni și condiții

Acest document setează termenii și condițiile de utilizare a siturilor *.dentfix.ro.

Vă recomandăm să citiți această pagină cu atenție. Dacă nu doriți să acceptați termenii și condițiile stipulate în acest document vă rugăm să nu utilizați dentfix.ro sau acele servicii oferite de dentfix.ro a căror termeni de utilizare nu vă convin.

Prin utilizarea acestui site și/sau a serviciilor furnizate prin intermediul său confirmați acceptarea acestor reguli. Proprietarul sitului poate modifica regulile în orice moment prin actualizarea acestei pagini. Vă recomandăm să vizitați această pagină periodic pentru a vă actualiza cu drepturile și obligațiile pe care le aveți.

Prin utilizator sau pacient înțelegem orice persoană fizică care accesează dentfix.ro, indiferent de motiv, naționalitate sau localizare geografică.

Utilizarea conținutului

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, filmele, aplicațiile software sau alte feluri de conținut sunt protejate prin legile drepturilor de autor atât pe teritoriul României cât și a altor state. Toate materialele sunt proprietatea Dent Fix Pro SRL  (Clinica IVORY) cu excepția cazurilor în care este specificat altfel. Utilizarea informațiilor disponibile pe dentfix.ro în alte scopuri decât cele medicale de interes personal, fără permisiunea explicită în scris a Clinicii IVORY reprezintă o violare a drepturilor de autor (cf. legii 8/1996 și a altor legi ulterioare ale României).

Termeni de utilizare

Dentfix.ro poate fi utilizat numai în scopuri legale. Orice altă utilizare este strict interzisă. Accesarea frauduloasă a altor informații decât cele publice sau personale de către utilizatori care nu fac parte din personalul Clinicii IVORY este ilegală și poate fi urmată de consecințe judiciare severe.

Informațiile utilizatorilor

Odată cu înregistrarea în acest site utilizatorii care doresc să devină pacienții Clinicii IVORY vor trebui să furnizeze un set de informații personale, inclusiv numere de telefon, adrese de email și date de identificare fiscale. Utilizatorii sunt obligați să furnizeze și să întrețină informațiile solicitate în concordanță cu realitatea și să accepte consecințele legale ale încălcării acestei reguli.

Citiți obligațiile pe care și le asumă Clinica IVORY în prelucrarea datelor personale în documentul numit Politica de Confidențialitate

Informații generale despre utilizarea sitului dentfix.ro

  1. utilizatorul este responsabil să păstreze datele de acces în siguranță pentru a nu putea fi utilizate de alte persoane, în special cele răuvoitoare
  2. utilizatorul este responsabil de modul în care este utilizat contul său, indiferent dacă acesta este accesat de el sau de o altă persoană
  3. utilizatorul este obligat să anunțe proprietarul dentfix.ro despre orice fel de abuz care privește contul său de utilizator

Utilizarea dentfix.ro este gratuită indiferent de serviciile utilizate care se regăsesc pe site. Clinica IVORY are dreptul să modifice aceste servicii sau să adauge unele noi. Dacă astfel de modificări vor impune efectuarea de plăți pentru utilizarea de servicii aceste informații vor fi publicate din timp și tarifele aplicabile vor fi aduse în atenția celor interesați.

În cazul în care utilizatorul încalcă limitele impuse de acest contract Clinica IVORY poate lua măsuri de penalizare care pot include, fără să fie limitate doar la ele, următoarele acțiuni:

  • anularea contului de utilizator
  • interzicerea accesului utilizatorului la serviciile oferite
  • luarea de măsuri legale.

Utilizatorului i se aduce la cunoștință că, în situațiile în care consideră potrivit, Clinica IVORY poate solicita plata daunelor produse prin încălcarea contractului de utilizare prezentat în această pagină.